Entradas

comunicació corporativa

Economia i Empresa 30.11 Gestió pública o privada?

per una relació públic - privat més eficient

Making Innovation Work

The rise and rise of Asia

Catalunya i l'Open Innovation.

Economia i Empresa 27.11 Escola i economia

Conferència sobre temps, competitivitat i innovació: Les noves sincronies

Definició de la vida

Catalunya un país de relació fàcil

El Turó Roig

Les apostes estratègiques de Catalunya