Conferència sobre temps, competitivitat i innovació: Les noves sincronies

Comentarios

J. E. ha dicho que…
la darrera la millor...des de Xicago amb 7 hores de diferencia i 24 de sincronia.