The rise and rise of Asia

Pels que estigueu interessats en innovació i crexiement a l'Àsia i en especial a la India us recomano el Bloc www.global-themes.com de Shantanu Bhagwat, hindú que fa el pont Àsia - Silicon Valley i format a la London Business School. Val la pena

Comentarios