Entradas

Conclusiones del Seminario de Gerentes de Universidad: Comunicación y Universidad. Valencia 27-28 Feb. 2008

Comunicación y Universidad, ponencia X. Marcet, UPV Valencia 27.02.2008

Universidad, cambio y comunicación.

Els cortins

Font de L'Hort i el Castellar

quatre preguntes sobre la Universitat de Catalunya

Yes we can, la comunicació d'Obama

Ibarretxe a Stanford