Elements a tenir en compte en una fusió


La noticia sobre la possible fusió de les Caixes catalanes de Terrassa, Sabadell, Manlleu i Manresa m'ha inspirat aquest post que us ofereixo compartir (també el podeu trobar a en la web de Catinfo al programa Economia i Empresa http://www.catradio.cat/ ):1. Els clients
a. No desorientar
b. Fidelitzar
c. Incrementar els clients (que el tot sigui més que la suma de les parts)2. Els equips humans
a. Retenir talent
b. Atreure talent
c. Ajustar el màxim les relacions de cada persona amb la nova organització.3. El lideratge
a. Lideratge intel·lectual. On anem ? saber construir un projecte potent, creïble, en poc temps
b. Confiança a clients I treballadors
c. Gestionar les contradiccions.4. Pla de gestió del canvi
a. Garantir l’operativitat
b. Sistema d’informació
c. Prioritats operatives clares en temps de canvi
d. Gestió d’equips, funcions i espais.5. Pla de marketing integrat
a. El nou portfoli suma de les organitzacions que es fusionen.
b. Definir ràpidament el posicionament de la nova entitat
i. Continuista
ii. Disruptiu.6. Governança
a. Resoldre els problemes de poder
b. Construir un sistema de presa de decisions sòlid


7. Comunicació. Reduir incertesa
b. Transmetre un relat potent sobre el valor afegit de la fusió
c. Gestionar les contradiccions8. Arquitectura de marca
a. Sumar sense perdre (com es relaciona la nova marca amb les antigues)
b. Atributs de la marca


9. Començar a generar ràpidament economies d’escala
a. Proveïdors
b. Gestionar des d’una nova dimensió10. Definir el més ràpidament possible els nous valors, i la nova cultura corporativa de la nova entitat.
(La imatge es de Dou Gerrit)

Comentarios

Ramon.Morata ha dicho que…
Van a tener trabajo....¿que sucursales cerrar? ¿que empleados prejubilar? Duplicaciones o triplicaciones siempre hay. Esta claro para sobrevivir no hay otra solución, la fusión. La ventaja es que se dedican al mismo producto=dinero, con las mismas normas del B.España. Lastima que no se puede copiar este modelo de fusión entre empresas industriales, porque falta nos hace.